Kontaktujte nás: +420 775 393 026 | fyzioterapiebolevec@gmail.com

V rámci fyzioterapie jsou kombinovány následující metodiky

Vstupní vyšetření

Tato procedura probíhá vždy při první návštěvě.

Pro zhodnocení stavu pohybového aparátu je potřeba provést tuto diagnostickou metodiku co nejpodrobněji. Vyšetření se skládá z několika částí. První je anamnéza, kterou získávám formou rozhovoru o daném problému. Skládá se z otázek týkajících se zdravotního stavu, současných a dřívějších problémů pohybového aparátu, pohybové aktivity, pracovní zátěže atd.

Následuje kineziologický rozbor jehož součástí je aspekce tj. zkoumání neboli prohlížení pohybového aparátu ve stoje a při pohybu jako je například předklon nebo úklon trupu. Toto vyšetření by mělo probíhat ve spodním prádle aby bylo možné zjistit o těle co nejvíce.

Další je vyšetření pohybových stereotypů což jsou jednoduché úkony, které odhalují svalové dysbalance.


Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému

Tato metoda je určena pro obnovení porušených pohybových vzorů. Narušení pohybových vzorů vzniká často po úrazu nebo je výsledkem poruchy propriocepce (vnímání polohy a pohybu). Spočívá v nácviku koordinovaného zapojování svalů, které postupně přechází v automatický a nenáročný pohybový stereotyp. Ve velké míře jsou k tréninku používány balanční pomůcky. Indikací k této formě terapie je nestabilita kloubů, vadné držení těla, poruchy rovnováhy či chronické bolesti zad.


Metoda Ludmily Mojžíšové

Rehabilitační léčba ženské sterility je založena na reflexním ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna za použití pohybové terapie bederní páteře, křízové kosti, pánve, kostrče a svalů. V přímé závislosti na vzájemné poloze těchto částí pohybového aparátu dochází přes vegetativní nervy ke změnám regulace funkce ženských pohlavních orgánů a k normalizaci jejich funkce. Tato metodika se dá uplatnit i při bolestech pohybového aparátu souvisejících s blokádami žeber, SI skloubení, bederní, hrudní i krční páteře.


Spirální stabilizace

Spirální stabilizace je forma cvičení s využitím elastického lana. Slouží k posílení šikmých břišních svalů a k útlumu přetížených svalů podél páteře. Při cvičení dochází k aktivnímu protažení páteře směrem vzhůru. Hlavní indikací je výhřez meziobratlové ploténky, léčba bolestí po operaci páteře, skolióza a nespecifické bolesti zad.


Techniky měkkých tkání a mobilizace

Měkké tkáně je souhrnné označení pro kůži podkoží, fascie (svalové obaly) a svaly. Pro správnou funkci těchto tkání je nutná pohyblivost jednotlivých vrstev vůči sobě. Při měkké technice je odstraňováno ulpívání těchto vrstev. Řazeno je sem též manuální ošetření tzv. Trigger pointů (spoušťové body bolesti ve svalech) a jizev.

Mobilizace slouží k uvolnění kloubních blokád vznikajících na podkladě nesprávného zatěžování nebo přetěžování pohybového aparátu. Mobilizační technika může být provázena slyšitelným "křupnutím," které však není ukazatelem úspěchu mobilizace. Obnovení kloubní hry je mnohdy docíleno i bez tolik oblíbeného zvukového efektu.


Kineziotaping

Kineziotaping nebo jednodušeji tejpování je metoda napomáhající prodloužení účinku fyzioterapie. Dle požadovaného účinku tejpu volíme způsob a místo jeho nalepení. Tejp můžeme aplikovat jako doplňkovou terapii při akutních i chronických bolestech pohybového aparátu. Má pozitivní vliv na průběh regenerace svalů. Zlepšuje prokrvení a tok lymfy ve tkáních. Dá se využít i pro zlepšení svalové koordinace.


Kromě fyzioterapie jsou v nabídce

Masáže

Reflexní masáž

Reflexní masáže jsou určeny pro ovlivnění sekundárně vzniklých reflexních změn. Nejčastější indikací jsou tenzní bolest hlavy, migréna, cervikokraniální syndrom (bolest hlavy vycházející z krční páteře), cervikobrachiální syndrom (bolest a brněníhorních končetin vycházející z krční páteře) a další bolesti pohybového aparátu. Masáž se provádí bez použití masážních prostředků a je dodržován přesný sled masážních hmatů.

Šíjová

Bederní

Hrudní

Pánevní

Klasická masáž

Klasická masáž je určena pro ošetření bolestí zad, namožených svalů a k odstranění napětí způsobené stresem.

da

Šíje

Míčková facilitace

Tato metoda je známá též pod pojmem "míčkování" jde o metodu vyvinutou pro zmírnění respiračních onemocnění používanou zejména u dětí. V oblibě je však míčkování také u bolestí pohybového aparátu, kdy je užíváno jako šetrný způsob uvolnění svalového napětí.