Kontaktujte nás: +420 775 393 026 | fyzioterapiebolevec@gmail.com

V rámci fyzioterapie jsou kombinovány následující metodiky

Vstupní vyšetření

Tato procedura probíhá vždy při první návštěvě.

Pro zhodnocení stavu pohybového aparátu je potřeba provést tuto diagnostickou metodiku co nejpodrobněji. Vyšetření se skládá z několika částí.

Zobrazit více

První je anamnéza, kterou získávám formou rozhovoru o daném problému. Skládá se z otázek týkajících se zdravotního stavu, současných a dřívějších problémů pohybového aparátu, pohybové aktivity, pracovní zátěže atd.

Následuje kineziologický rozbor jehož součástí je aspekce tj. zkoumání neboli prohlížení pohybového aparátu ve stoje a při pohybu jako je například předklon nebo úklon trupu. Toto vyšetření by mělo probíhat ve spodním prádle aby bylo možné zjistit o těle co nejvíce.

Další je vyšetření pohybových stereotypů což jsou jednoduché úkony, které odhalují svalové dysbalance.


Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému

Tato metoda je určena pro obnovení porušených pohybových vzorů. Narušení pohybových vzorů vzniká často po úrazu nebo je výsledkem poruchy propriocepce (vnímání polohy a pohybu). Spočívá v nácviku koordinovaného zapojování svalů, které postupně přechází v automatický a nenáročný pohybový stereotyp. Ve velké míře jsou k tréninku používány balanční pomůcky. Indikací k této formě terapie je nestabilita kloubů, vadné držení těla, poruchy rovnováhy či chronické bolesti zad.


Metoda Ludmily Mojžíšové

Rehabilitační léčba ženské sterility je založena na reflexním ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna za použití pohybové terapie bederní páteře, křížové kosti, pánve, kostrče a okolních svalů. V přímé závislosti na vzájemné poloze těchto částí pohybového aparátu dochází přes vegetativní nervy ke změnám regulace funkce ženských pohlavních orgánů a k normalizaci jejich funkce.

Zobrazit více

Tato metodika se dá uplatnit i při bolestech pohybového aparátu souvisejících s blokádami žeber, SI skloubení, bederní, hrudní i krční páteře. Dále při bolestivé menstruaci, bolestech kostrče při sezení, dyspareunii (bolest při pohlavním styku) nebo i při migrénách.

Postup při léčbě ženské funkční sterility

Nejprve je potřeba zjistit, zda může být metoda Ludmily Mojžíšové úspěšná. Žena by měla být vyšetřena po gynekologické stránce, aby bylo zřejmé, že se opravdu jedná o funkční sterilitu. V případě, že se jedná o strukturální poruchu, jako jsou například srůsty v oblasti vejcovodů, nemusí být tento druh terapie úspěšný. Zásadní je také ověření fertility partnera.

Důležité je, že návštěvy, při kterých probíhá fyzioterapeutické vyšetření a ošetření metodou Ludmily Mojžíšové by měly být dvě a nejlépe dva dny po sobě. Pro snazší vyšetření svalových spazmů je ideální, abyste naplánovala terapii mimo ovulaci, při nejlepším v průběhu prvního týdne po menstruaci.

Při první návštěvě probíhá klasické vyšetření zahrnující anamnézu, zhodnocení stavu pohybového aparátu, nahřátí oblasti bederní páteře a křížové kosti a pokud se to během vyšetření ukáže jako zásadní, následuje uvolnění spazmu musculus levator ani (sval upínající se na kostrč) a mobilizace kostrče per rectum. Následně se provádí ještě další mobilizace křížokyčelních kloubů, bederní, hrudní a krční páteře. A naučíte se první cviky.

Druhý den se odstraňují blokády žeber a opět se uvolňují případné blokády bederní, hrudní a krční páteře. Následně probíhá zaškolení dalších cviků.

Optimální je abyste docházela na kontrolní fyzioterapii každý měsíc v průběhu půl roku. Pokud se jedná o primární idiopatickou sterilitu tzn., že nemůžete otěhotnět z neznámých příčin, a ještě jste nikdy těhotná nebyla, je doporučeno v průběhu 6 měsíců po terapii neotěhotnět, kvůli většímu riziku potratu. U žen, které se potýkají se sekundární idiopatickou sterilitou tzn., že nemohou otěhotnět, ale už dříve těhotné byly, ať už dítě donosily nebo ne, tato doba se zkracuje na 3 měsíce. Po půl roce, nebo v druhém případě po 3 měsících aktivního cvičení podle Mojžíšové už budou svaly dostatečně posílené a biomechanické poměry natolik správné, že je riziko potratu výrazně menší.

Často se setkávám s tím, že se tyto informace od různých fyzioterapeutů liší především proto, že existuje mnoho různých školitelů této metodiky. Já je podávám v této podobě s odkazem na paní Věru Jedličkovou, která předává své mnoholeté zkušenosti ze spolupráce s paní Ludmilou Mojžíšovou a školí odborné akreditované kurzy rehabilitační léčby některých druhů ženské funkční sterility.

 

pregnant-2196853_1280.jpg


Spirální stabilizace

Spirální stabilizace je forma cvičení s využitím elastického lana. Slouží k posílení šikmých břišních svalů a k útlumu přetížených svalů podél páteře. Při cvičení dochází k aktivnímu protažení páteře směrem vzhůru. Hlavní indikací je výhřez meziobratlové ploténky, léčba bolestí po operaci páteře, skolióza a nespecifické bolesti zad.


Funkční trénink

Má za úkol řešit přetížení způsobené nevhodným namáháním pohybových struktur ať už u sportovců nebo u jedinců, kteří svůj pohybový aparát ovlivňují specifickou zátěží při práci nebo jiných aktivitách. Zjednodušeně jde o nastavení správných pohybových stereotypů a vhodné kompenzace zátěže.

Zobrazit více

Jde o změnu způsobu provádění konkrétních pohybů, a to při jakékoli činnosti, kterou daná osoba vykonává. Funkční trénink se týká sportovců stejně tak jako osob se sedavým zaměstnáním, osob se zaměstnáním fyzicky náročným nebo matek pečujících o malé děti, a to je jen základní přehled.

Funkční trénink není univerzální cvičení, vždy je potřeba zhodnotit za jakých okolností je konkrétní cvik funkční. Funkčnost tréninku ovlivňuje mnoho faktorů, a to způsob provádění cviku, stav pohybového aparátu, požadavky cvičícího, věk atd. Příkladem může být bolest ramene, pokud se vyskytuje u volejbalisty, který má problém při smeči, bude funkční trénink vypadat jinak než u člověka, který vnímá bolesti ramene při obdělávání zahrady, ale u obou půjde o to, aby pohybové stereotypy byly při jejich činnosti optimální a předcházeli tak vzniku svalových dysbalancí, přetěžování a úrazům. Funkční trénink, ať už je internet jakkoli přesycen skupinovým cvičením s názvem „funkční“ nikdy nemůže být funkční, pokud není individuální právě proto, že každý člověk má jiné problémy a v neposlední řadě i jiné požadavky na své tělo.

Funkční trénink může být doplněn cvičebními pomůckami, ale neznamená to, že čím více je používáno pomůcek jako jsou nestabilní podložky, kettlebelly, therabandy, flexibary apod. tím „funkčnější“ je trénink. Funkční cvik může být úplně obyčejný klik nebo výpad, ale musí být proveden správně.

Takto vedený trénink je zaměřen na výsledek, ke kterému se konkrétní člověk dostává přes dílčí cíle, jde tedy o dlouhodobější spolupráci terapeuta a klienta na jejímž konci je bezbolestné zvedání malých dětí, práce na počítači bez bolesti šíjového svalstva a hlavy, běh bez píchání v koleni, krásnější a sebevědomější držení těla, bezproblémové smečování atd.

Funkční trénink


Techniky měkkých tkání a mobilizace

Měkké tkáně je souhrnné označení pro kůži podkoží, fascie (svalové obaly) a svaly. Pro správnou funkci těchto tkání je nutná pohyblivost jednotlivých vrstev vůči sobě. Při měkké technice je odstraňováno ulpívání těchto vrstev. Řazeno je sem též manuální ošetření tzv. Trigger pointů (spoušťové body bolesti ve svalech) a jizev.

Mobilizace slouží k uvolnění kloubních blokád vznikajících na podkladě nesprávného zatěžování nebo přetěžování pohybového aparátu. Mobilizační technika může být provázena slyšitelným "křupnutím," které však není ukazatelem úspěchu mobilizace. Obnovení kloubní hry je mnohdy docíleno i bez tolik oblíbeného zvukového efektu.


Kineziotaping

Kineziotaping nebo jednodušeji tejpování je metoda napomáhající prodloužení účinku fyzioterapie. Dle požadovaného účinku tejpu volíme způsob a místo jeho nalepení. Tejp můžeme aplikovat jako doplňkovou terapii při akutních i chronických bolestech pohybového aparátu. Má pozitivní vliv na průběh regenerace svalů. Zlepšuje prokrvení a tok lymfy ve tkáních. Dá se využít i pro zlepšení svalové koordinace.


Fyzikální terapie

Elektroléčba

Součástí individuálního a komplexního přístupu ke klientovi je nyní i elektroléčba. Na svém pracovišti používám nově přístroj pro fyzikální terapii, který zahrnuje ultrazvuk a všechny běžně užívané nízko a středofrekvenční proudy. Co si pod tím může klient představit? Fyzioterapie, na kterou jste zvyklí, může být doplněna konkrétním typem elektroléčby dle charakteru daného problému. Typ používaného proudu bude pečlivě vybrán s cílem například odstranit bolest, zmírnit brnění a necitlivost, podpořit regeneraci, ovlivnit svalové napětí a flexibilitu tkání, zvýšit prokrvení, stimulovat denervované svaly, zlepšit svalovou aktivitu atd.

Zobrazit více

Mnozí lidé znají elektroléčbu z rehabilitací, kde je často používaná v masovém měřítku. Na mém pracovišti bude vždy věnována veškerá pozornost jen jednomu klientovi, protože senzitivní vjem při elektroléčbě je v závislosti na používaných proudech nutné udržovat na určité úrovni. U některých proudů dochází k takzvané adaptaci tzn., že člověk přestává cítit proud v intenzitě, v jaké byl nastaven na začátku a účinek terapie se tím snižuje. U jiných proudů naopak může vlivem snížení odporu pokožky vjem zesílit až do nad-prahově algické intenzity a stává se bolestivým a opět nefunkčním. Proto nelze jen aplikovat elektrody, nastavit intenzitu a jít se věnovat jinému člověku. Často si lidé myslí, že elektroléčba je jen takové brnění a nic moc nedělá, což je obvykle dané tím, že se nesprávně používá. Vždy je potřeba si uvědomit čeho chceme elektroléčbou dosáhnout na základě toho zvolit typ proudu a intenzitu v jaké ho budeme aplikovat.

Přehled diagnóz s nejčastějším využitím elektroterapie

  • Úžinové syndromy (př. syndrom karpálního tunelu)

  • Poúrazové stavy

  • Propagace bolestí do končetin vertebrogenního původu

  • Ztuhlost svalstva zad a šíje

  • Tenisový/oštěpařský loket

  • Parestezie (necitlivost a brnění)

  • Revmatické bolesti

  • Artróza

Ultrazvuk

Jedná se o mechanoterapii, do těla totiž nevniká elektrický proud ale zvukové vlny, které lidské ucho nemůže zachytit. Požívá se v pulzním nebo kontinuálním režimu dle lokalizace problému a terapeutického cíle. Během aplikace dochází vlivem vlnění k mikromasáži uvnitř tkáně, která mírně prohřívá a má analgetický, spazmolytický a myorelaxační účinek.

Zobrazit více

Velmi účinná je také kombinace elektroterapie s ultrazvukem. Trvání procedury je přibližně 3 – 5 minut v závislosti na použitém režimu. Využívá se u různých diagnóz jako je artróza, patní ostruhy, hematomy, svalové spazmy atd. Ultrazvuk vždy musí být aplikován fyzioterapeutem nikoli klientem samostatně, jak tomu často bývá v rehabilitačních zařízeních z důvodu nedostatku času. Kromě toho, že se neodborná aplikace může minout účinkem, může být také nebezpečná.

Termoterapie

Na svém pracovišti používám termoterapii pozitivní. To znamená, že je teplo do organismu přiváděno pomocí nahřívacího rašelinového nosiče. Jedná se o takzvané suché teplo, které je vhodné u kloubních blokád nebo spazmů povrchového svalstva. Zlepšuje prokrvení tkáně, zmírňuje bolest a zrychluje regeneraci. Vhodné je jeho použití před terapií u akutních blokád páteře, nebo i před masážemi.

 

 

Kromě fyzioterapie jsou v nabídce

Masáže

Reflexní masáž

Reflexní masáže jsou určeny pro ovlivnění sekundárně vzniklých reflexních změn. Nejčastější indikací jsou tenzní bolest hlavy, migréna, cervikokraniální syndrom (bolest hlavy vycházející z krční páteře), cervikobrachiální syndrom (bolest a brněníhorních končetin vycházející z krční páteře) a další bolesti pohybového aparátu. Masáž se provádí bez použití masážních prostředků a je dodržován přesný sled masážních hmatů.

Šíjová

Bederní

Hrudní

Pánevní

Klasická masáž

Klasická masáž je určena pro ošetření bolestí zad, namožených svalů a k odstranění napětí způsobené stresem.

da

Šíje

Míčková facilitace

Tato metoda je známá též pod pojmem "míčkování" jde o metodu vyvinutou pro zmírnění respiračních onemocnění používanou zejména u dětí. V oblibě je však míčkování také u bolestí pohybového aparátu, kdy je užíváno jako šetrný způsob uvolnění svalového napětí.